Suport a l’activitat productiva

L’USAP és un equip format i dirigit per un psicòleg que juntament amb la treballadora social i un grup de monitors treballa per:

Dirigir la transició d’usuaris entre serveis (educatius-laborals-ocupacionals) o cap al món ordinari.

Vetllar pel benestar, formació i organització de tots els treballadors amb discapacitat del centre especial de treball.

Recollir i sistematitzar tota la informació administrativa i personal de les persones ateses registrant-ne la seva evolució i avaluació.

Conduir la relació entre els serveis específics de la Fundació i els serveis externs ja siguin del propi sector de la discapacitat o no.

Contacta amb l'àrea d'atenció a les persones

T’interessa aquest servei?

Contacta amb nosaltres a través del formulari.
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL FUNDACIÓ GINESTA

A les instal·lacions d’Asproseat grup

C. Dolors Aleu, 27-33, 08908 L'Hospitalet

Serveis a persones: