Servei ocupacional d’inserció

El servei ocupacional d’inserció  treballa per millorar i mantenir les capacitats laborals i cognitives de les persones amb discapacitat intel·lectual que no han tingut l’oportunitat d’accedir a centres especials de treball.

És un servei transitori per a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que han acabat el seu recorregut formatiu i resten a l’espera de poder transitar al món laboral.
L’activitat que es du a terme contempla d’una banda el manteniment d’habilitats socials i educatives amb que han finalitzat la seva preparació escolar i de l’altra la realització de pràctiques laborals que els mantingui en tot moment disponibles per al seu accés al món laboral ja sigui en el mercat ordinari o en centres especials de treball.
Contacta amb l'àrea d'atenció a les persones

T’interessa aquest servei?

Contacta amb nosaltres a través del formulari.
SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ

Centre ocupacional Asproseat 1981

C. Mecànica, 6-8, 08038 Barcelona

Serveis a persones: